banner

ТЕЛЕФОННИ ПРОДАЖБИ

 Успехът на телефонните продажби се е доказал многократно! Милионни сделки за милиони са сключвани по телефона. Как да се научим да продаваме по телефона?

Обучението на тема Телефонни продажби ще ви помогне да придобиете знания, умения и увереност докато продавате по телефона. По време на тренинга ще разгледаме някои основни точки като:

  • Какво е телефонна продажба?
  • Процес на телефонната продажба стъпка по стъпка
  • Въпросите, като ключ към постигане на сделка
  • Как да задържим вниманието на клиента по време на разговора
  • Видове възражения и как да ги преодолеем
  • Поза на тялото и тон на гласа
  • Правилно приключване на телефонна продажба

Обучението е предназначено за служители, които се занимават с телефонни или директни продажби, както и за тези, които искат да въведат този начин на привличане на клиенти в компанията си.

За оферта на такова фирмено обучение свържете се с нас на

Контакт