banner

КАК ДА СТАНЕМ ПО-ДОБРИ ЛИДЕРИ И ДА УПРАВЛЯВАМЕ ЕФЕКТИВНО!

        Лидерството е преди всичко въпрос на комуникация. Това доколко сте добър лидер показва, колко добре и правилно можете да говорите и да показвате, че сте лидер. Добрият оратор не винаги е добър лидер и обратното – този, който умее да се държи добре, но не знае как да говори, пак не е добър лидер. Как данамерим златната среда?

      В това обучение ще научите какво задължително ТРЯБВА да прави и какво НЕ ТРЯБВА да прави един лиер, когато управлява хора, презентира и управлява проекти.

По време на обучението ще се разгледат 5 основни неща:

1. Качествата, които ни правят лидери - как да ги открием и развием

2. Как трябва да изглежда един лидер - основни правила за външен вид

3. Мълчаливият език на лидерите - презенационни умения

3. Как трябва да се държи един лидер - 3 недопустими неща при комуникация с подчинени и шефове

4. Как един лидер трябва да управлява времето си

5. Комуникация с екипа - как да управляваме успешни проекти заедно

ПОМНЕТЕ! ДОБРИЯТ ЛИДЕР Е СТИЛ НА ПОВЕДЕНИЕ, ЧРЕЗ КОЙТО СЕ ПОСТИГА ДОБРА КОМУНИКАЦИЯ!

Ще се радваме да организираме това обучение за вас и вашите служители!

За повече информация и оферта за обучението можете да се свържете с нас на 

Контакт