banner

Предлагаме услуга за извършване на писмени преводи от/на следните езици:

 • Английски – Български
 • Английски – Руски
 • Английски – Украински
 • Български – Руски
 • Български – Украински
 • Руски – Български
 • Украински – Български
 • Френски – Руски
 • Френски – Български
 • Италиански – Български
 • Италиански – Руски
 • Испански– Български
 • Български – Испански
 • Английски - Фински
 • Английски - Полски
 • Български - Полски

 

Преводите се извършват от преводачи, на които целевия език е роден и имат съответното езиково и специализирано образование.

Използваме специализиран софтуер и превеждаме в следните основни области:

 • Икономика и бизнес / договори, отчети, бизнес кореспонденция и др./
 • Право/ договори, лични документи, постановления, сертификати и др/
 • Технически преводи/ инструкции, описания на продукти и машини, технически брошури и др.
 • Маркетинг и продажби
 • Туризъм
 • Транспорт и логистика
 • Фирмени брошури и рекламни материали
 • Уебсайтове и др.

Цената на преводите е в зависимост от обем страници или брой документи и език. За ценова оферта и срок на извършване на превода, можете да се свържете с нас на: office@bt-btraining.com

*Извършваме само писмени преводи