banner

Жената-лидер: Коя е тя?

         Според едно проучване на Английската компания Аурора и консалтингова фирма в Ню Джърси жените значително се различават от мъжете, когато става на въпрос за заемане на лидерски постове и то в по-добро отношение. Жените-лидери са много по-сконни към асертивно поведение, те могат по-добре да убеждават, по-силно усещат потребността да достигат поставените цели и имат повече готовност да поемат риск.

     Точно това са качествата, които описват повечето книги, че трябва да притежават шефовете или лидерите на екипи и отдели. Освен това психиката на жените е много по-лабилна, гъвкава и те успяват повече при установяване на личностни взаимотношения. Всичко това им позволява по- добре да разбират различните ситуации, възникващи в процеса на работата, както и да търсят информация от различни източници.

       Жените лидери много по-добре разбират събеседниците си и съответно по-бързо могат да убедят отсрещната страна да приеме тяхната гледна точка или най-малкото да постигнат изгоден компромис.Също така, когато на чело на отдела стои жена, работниците като цяло получават повече внимание и са оценявани по-правилно. Всичко това беше установено по време на изследването.

Ето още някои характиристики на жената-лидер:

  •  Тя може много по-добре да убеждава, отколкото колегите и от мъжкия пол
  • Ако попадне в ситуация, в която да се почуства унижена, неоценена или отхвърлена, тя много по-лесно излиза от нея, като не се съсредоточава върху това, а го загърбва и продължава само напред, за да покаже, че наистина може!
  • Лидерският стил на жената е: обединяване на всички работници в една цел, всички отдели - в една хармонизирана работеща структура, тиймбилдинг, съвместно решаване на проблемите и вземане на решения.
  • Жената лидер, заемаща висока позиция, в критичен момент най-вероятно ще прибегне до риск и ще игнорира „мъжките правила в бизнеса“ и ще се ослони на своята интуиция или шестото чувство, което мъжете нямат, и винаги ще успее....!

     Всяка жена притежава тези качества и може да ги развие така, че да стане лидер!

    Всеки мъж, може да оцени тези качества и да разбере, колко са важни за успешния бизнес!